Takas İşlemlerinde KKDF Muafiyeti Uygulamasına İlişkin Tespit İşlemleri

TK1; Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.