Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

OK1;  Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.