Nihai Kullanım İzni Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Tespit İşlemleri

NK1;  Eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.