Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri

GK1;  Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini,

GK2;  Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini,

kapsar.