Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri

AN1;   antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN2;   Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN3;   Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN4;   Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN5;   Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,

AN6:   Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN7;   Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespitini,

AN8;   Genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN9;   Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini,

kapsar.